نوشته‌هایی با برچسب "چه غذایی به کودکم بدهم"

چه مواد غذایی به کودکم بدهم تا دندانهای سالم تری داشته باشد؟ چه مواد غذایی به کودکم بدهم تا دندانهای سالم تری داشته باشد؟

مادر بانو: مواد غذایی مصرفی روزانه ی کودکان ما نقش بسیار اساسی در روند پوسیدگی دارند. گروهی از غذاها می توانند باعث تسریع روند ایجاد پوسیدگی شوند و گروهی می توانند این روند را کند کنند. مواد غذایی مصرفی روزانه ی کودکان ما نقش بسیار اساسی در روند پوسیدگی دارند. گروهی از غذاها می توانند باعث تسریع روند ایجاد پوسیدگی شوند و گروهی می توانند این روند را کند کنند. به طور کلی غذاهایی که دارای چسبندگی بالایی به سطوح دندانها هستند و هم چنین مواد غذایی که به آهستگی در دهان حل می شوند مثل بعضی آب نبات ها می توانند باعث شروع پوسیدگی در دندانهای کودکان شو

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه