نوشته‌هایی با برچسب "معمای چوب کبریت"

معمای چوب کبریت معمای چوب کبریت

جهانی‌ها -> معما. شانزده چوب کبریت داریم که تشکیل پنج مربع هم اندازه داده اند شما باید با جا به جا کردن فقط دو چوب کبریت از بین شانزده چوب کبریت موجود این پنج مربعی که در حال حاضر وجود دارند به چهار مربع تبدیل شوند . مواردی را که باید در این چیستان و معما رعایت کنید :. دو تا چوب کبریت نمی توانند تشکیل یک ضلع مشترک را دهند . مربع ها باید هم انداه باشند . فقط دو چوب کبریت را می توانید جا به جا کنید . شکل هندسی دیگری مانند مستطیل یا مثلث به وجود نیاید . ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. پاسخ معمای اول چوب کبریت ها.

معمای یک چوب کبریت و اتاق سرد معمای یک چوب کبریت و اتاق سرد

معما:. اگر تنها یک کبریت داشته باشید و وارد یک اتاق سرد و تاریک شوید که در آن یک بخاری نفتی ، یک چراغ نفتی و یک شمع باشد …. اول کدامیک را روشن میکنید؟. *. *. *. *. *. جواب معما:. اول: سعی کنید خودتان جواب معما را پیدا کنید. *. *. *. *. *. جواب معمای یک چوب کبریت و اتاق سرد. *. *. *. *. *. اول باید کبریت را روشن کنید !!. تا اول کبریت را روشن نکنید که نمی توانید یکی از اونها را روشن کنید …. منبع:vase2. com.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه