نوشته‌هایی با برچسب "تست گزینه 2"

 تست هوش : کدام گزینه درست است؟ تست هوش : کدام گزینه درست است؟

با توجه به شکل، کدام گزینه را باید بجای علامت سوال قرار دهید؟. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. پاسخ تست هوش تاس درست کدام است؟'. شماره 3. تهیه و گردآوری : گروه روانشناسی پرداد / منبع : آی هوش.

 تست هوش :‌ کدام گزینه باید جایگزین علامت سوال شود؟! تست هوش :‌ کدام گزینه باید جایگزین علامت سوال شود؟!

تعدادی پنل داریم که هر کدام از آنها شامل 25 لامپ LED کوچک هستند. برخی از آنها روشن (نقاط تیره) و برخی هم خاموشند (نقاط خالی). آیا می توانید با توجه به منطق موجود در شکل، بگویید کدام پنل، جایگزین علامت سوال خواهد شد؟. ♦◊♦. ♦◊♦. ♦◊♦. ♦◊♦. ♦◊♦. ♦◊♦. ♦◊♦. ♦◊♦. ♦◊♦. ♦◊♦. ♦◊♦. ♦◊♦. ♦◊♦. ♦◊♦. ♦◊♦. ♦◊♦. ♦◊♦. ♦◊♦. پاسخ تست هوش :. گزینه 5. از چپ به راست ستون ها را بررسی می کنیم:. ستون اول : هر دو شکل نسبت به محور عمودی دارای تقارن هستند. ستون دوم : هر دو شکل نسبت به محور افقی دارای تقارن هستند. ستون سوم: شکل دارای تقارن مایل می باشد و تنها گزینه شماره

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه