نوشته‌هایی با برچسب "تست هوش تصویری"

 تست هوش تصویری : بیشترین مساحت رنگی کدام است؟ تست هوش تصویری : بیشترین مساحت رنگی کدام است؟

به سه شکل بالا نگاه کنید، مساحت بخش رنگی در کدامیک از شکل ها، بیشتر از بقیه است؟. °°°. °°°. °°°. °°°. °°°. °°°. °°°. °°°. °°°. °°°. °°°. °°°. °°°. °°°. °°°. °°°. °°°. °°°. °°°. پاسخ تست هوش : گزینه A. تهیه و گردآوری : گروه روانشناسی پرداد / منبع : آی هوش.

 تست هوش تصویری جالب با جواب تست هوش تصویری جالب با جواب

تعدادی تکه چوب داریم (همانند شکل فوق). آیا می توانید 8 تا از آنها را به گونه ای بردارید که یک تکه چوب، باقی بماند؟! توجه کنید هیچ تکه چوب پنهانی در کار نیست!. ∞∞. ∞∞. ∞∞. ∞∞. ∞∞. ∞∞. ∞∞. ∞∞. ∞∞. ∞∞. ∞∞. ∞∞. ∞∞. ∞∞. ∞∞. ∞∞. ∞∞. ∞∞. اگر کمی دقت کنید می بینید در واقع 9 تکه چوب داریم، نه 8 عدد. و هر طور که می خواهید می توانید کاری کنید که یکی باقی بماند!. پدیده فوق در واقع نوعی خطای دید تلقی می شود که شما برخی اجسام را در یک راستا می بینید در حالی که واقعا اینگونه نیست. تهیه و گردآوری : گروه روانشناسی پرداد / منبع : آی هوش.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه