نوشته‌هایی با برچسب "تست های خودشناسی جالب"

 تست خودشناسی جالب از روی تصورات شما!تست خودشناسی جالب از روی تصورات شما! تست خودشناسی جالب از روی تصورات شما!تست خودشناسی جالب از روی تصورات شما!

این تست با استفاده از تخیلات شما، روحیه تان را آشکار میسازد و رازهایی را درباره شما بیان می کند!. به شش سوال زیر به دقت فکر کنید و خودتان را واقعاً در موقعیتهای گفته شده احساس کنید، در نظر بگیرید. ۱- خود را در یک کشتی تصوّر کنید که در حال غرق شدن است. شما خود را به آب می‌اندازید و با شناکردن خود را به یک قایق نجات می‌رسانید و از آن بالا می‌روید. چند نفر دیگر را در آن قایق نجات همراه خود می‌بینید؟. ۲- خود را به ساحل می‌رسانید و بیابان وسیعی را در مقابل خود می‌بینید. چند وسیله شخصی و مقداری خوراکی بر می‌دارید و در جستجوی نجات، راه بیابان را در

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه