ویژگی های امامان معصوم در بر آمدن حوائج. در مذهب شیعه 12 امامی ، معصومین هر کدام حوائجی داشته اند که به پروردگار الهی و پاک بودن آنان مربوط می شود. 1- چنان که رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم و دختر گرامی او علیها السّلام و دو سبط ارجمند او علیهم ا السّلام را خصوصیتی در حوائج متعلّقه به تحصیل طاعت و رضوان خدای جلّ جلاله. 2- و برای امیرالمؤمنین علیه السّلام اختصاص در انتقام از دشمنان و کفایت شرّ ستمکاران. 3- و برای امام سجّاد علیه السّلام در جور پادشاهان و وسوسه ی شیاطین. 4- و برای امام ب ...

ویژگی های امامان معصوم در بر آمدن حوائج

ویژگی های امامان معصوم در بر آمدن حوائج

در مذهب شیعه 12 امامی ، معصومین هر کدام حوائجی داشته اند که به پروردگار الهی و پاک بودن آنان مربوط می شود.

 

1- چنان که رسول خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم و دختر گرامي او عليها السّلام و دو سبط ارجمند او عليهم ا السّلام را خصوصيتي در حوائج متعلّقه به تحصيل طاعت و رضوان خداي جلّ جلاله

 

2- و براي اميرالمؤمنين عليه السّلام اختصاص در انتقام از دشمنان و کفايت شرّ ستمکاران

 

3- و براي امام سجّاد عليه السّلام در جور پادشاهان و وسوسه ي شياطين

 

4- و براي امام باقر و{ امام} صادق عليهما السّلام در فرياد رسي بر امر آخرت

 

5- و براي امام کاظم عليه السّلام در ترس از ناخوشي ها و بيماري ها و دردها

 

6- و براي امام رضا عليه السّلام در نجات از هول و بيم سفرهاي درياها و صحراها و بيابان ها

 

7- و براي امام جواد عليه السّلام در وسعت زندگي و بي نيازي از مردم

 

8- و براي امام هادي عليه السّلام در قضاء مستحبّات و نيکي به برادران و کامل شدن طاعات

 

9- و براي امام عسکري عليه السّلام در اعانت بر امر آخرت و توسل جهت رفع حوايج اخروي

 

10- و براي امام عصر ما و پناه ما و دادرس ما، و اَمَد و عصمت ما و روشني چشم ما و باعث زندگي ما امام مهدي عليه السّلام در تمامي حاجات و نيازمندي ها و غير آنها هر آنچه نام حاجت بر آن اطلاق شود، اختصاص و خصوصيتي مي باشد.

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه