معما و تست هوش : قد بلندترین کدام است؟

در یک مدرسه، قد پنج نفر از دانش‌آموزان را اندازه‌گیری کرده و یادداشت کرده‌اند. بعد از مقایسه قد دانش‌آموزان، اطلاعات زیر به دست آمده است:

- مهران، از سعید بلندتر و از بهرام کوتاهتر است.

- دانیال، از بهروز بلندتر و از مهران کوتاهتر است.

با توجه با این اطلاعات، بلندترین دانش‌آموز کیست؟

    ۱: مهران
    ۲: سعید
    ۳: بهرام
    ۴: دانیال

معما و تست هوش : قد بلندترین کدام است؟

معما و تست هوش : قد بلندترین کدام است؟

معما و تست هوش : قد بلندترین کدام است؟

معما و تست هوش : قد بلندترین کدام است؟

معما و تست هوش : قد بلندترین کدام است؟

معما و تست هوش : قد بلندترین کدام است؟

معما و تست هوش : قد بلندترین کدام است؟

معما و تست هوش : قد بلندترین کدام است؟

پاسخ معما:

گزینه ۳ یعنی بهرام است.

تهیه و گردآوری : گروه روانشناسی پرداد / منبع : زومیت

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه