متون خواندنی و تاثیرگذار زندگی زیباست. ساعت گیج زمان در شب عمر. می زند پی در پی زنگ. زهر این فکر که این دم گذر است. می شود نقش به دیوار رگ هستی من…. لحظه ها می گذرد. آنچه بگذشت ، نمی آید باز. قصه ای هست که هرگز دیگر. نتواند شد آغاز…. دیگران را ببخشید تا آزاد باشید. اجازه ندهید، گذشته، آینده تان را آلوده کند. گاهی اوقات از بین بردن افکار منفی کار سختی است. وقتی کسی در حقمان بدی کرده است، ذات انسان به این شکل است که با درد و رنج بماند، خشمگین و ناراحت. باشد و کینه به دل بگیرد. با خود می گوییم، ...

متون خواندنی و تاثیرگذار زندگی زیباست دی ماه

متون خواندنی و تاثیرگذار زندگی زیباست

ساعت گیج زمان در شب عمر
می زند پی در پی زنگ.
زهر این فکر که این دم گذر است
می شود نقش به دیوار رگ هستی من…
لحظه ها می گذرد
آنچه بگذشت ، نمی آید باز
قصه ای هست که هرگز دیگر
نتواند شد آغاز…

دیگران را ببخشید تا آزاد باشید

اجازه ندهید، گذشته، آینده تان را آلوده کند.

گاهی اوقات از بین بردن افکار منفی کار سختی است.

وقتی کسی در حقمان بدی کرده است، ذات انسان به این شکل است که با درد و رنج بماند، خشمگین و ناراحت

باشد و کینه به دل بگیرد.

با خود می گوییم، من او را هرگز نمی بخشم، لایقش نیست.

شما برای آنها نمی بخشید، بلکه به خاطر خودتان می بخشید.

تا زمانی که با رنج بمانید عصبانیت وخشم شما تاثیری روی آنها نداردبلکه خودتان را آلوده میکنید

نبخشیدن مانند زهر است.

شاید نگه داشتن این حالت حس خوبی به شما بدهد اما زندگیتان را نابود میکند

زمانی که آنها را می بخشید توجیه رفتار نادرست آنها نیست رنجش ر اکم‌نمیکنید بلکه میبخشید تا زهر را از بدن

خود بیرون کنید

باید ببخشید تا آزاد باشید..

این طور نگاه نکنید که دارید به آنها لطف میکنید بلکه به خودتان لطف میکنید…

متون خواندنی و تاثیرگذار زندگی زیباست دی ماه

میگویند…

چشمي که دائم عيب هاي ديگران رو ببينه،

اون عيب رو به ذهن منتقل مي کنه

و ذهني که دائما با عيب هاي ديگران درگيره،

آرامش نداره،

درونش متلاطم و آشفته است…

در عوض چشمي که ياد گرفته

هميشه زيبايي ها رو ببينه،

اول از همه خودش آرامش پيدا مي کنه.

چون چشم زيبابين عيب هاي ديگران رو نمي بينه

و دنياي درونش دنياي قشنگي هاست…

دنياتون زيبا وآرام

متون خواندنی و تاثیرگذار زندگی زیباست دی ماه

باید برای حال زندگی کرد،

نباید افسوس گذشته را خورد،

باید از همین لحظه بهترین استفاده را برد.

بیشتر مردم زندگی نمی کنند،

فقط باهم مسابقه دو گذاشته اند.

می خواهند به هدفی در افق دور دست برسند

ولی در گرما گرم رفتن آنقدر نفس شان بند

می آید و نفس نفس می زنند که چشمشان

زیبایی ها و آرامش سرزمینی را که از آن می گذرند نمی بینند

و بعد یک وقت چشمشان به خودشان می افتد

و می بینند پیر و فرسوده هستند و دیگر

فرقی برایشان نمی کند به هدفشان رسیده اند یا نه

متون خواندنی و تاثیرگذار زندگی زیباست دی ماه

ﭼﻪ ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺸﺪ

ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺁﺩﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﮐﻪ

هیچ کس ﺣﺮﯾﻒ ﺯﺑﻮﻥ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺸﻪ

ﮐﺎﺵ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﻪ

هیچ کس ﺣﺮﯾﻒ شخصیت ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺸﻪ

ﺳﮑﻮﺕ میکنم

میگذارم ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺸﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁن چه ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺮﻭﻧﺪ

میگذارم ﺍﺻﻼ ﻋﻮﺿﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻧﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺍ

ﻭ ﺧﯿﺮﻩ ﻧﮕﺎﻫﺸﺎﻥ میکنم

ﻣﮕﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﺩﺭﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺍﺫﻫﺎني كه دنياي افكارشان را “خود قاضي” هستند

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه