متن های فلسفی و آموزنده 2015

متن های فلسفی و آموزنده 2015

مجموعه : ادبیات،شعر و داستان‌

متن های فلسفی و آموزنده 2015

متن های فلسفی و آموزنده 2015

 

هیچ چیز در طبیعت برای خود زندگی نمیکند
رودخانه ها آب خود را مصرف نمیکنند
درختان میوه خود را نمی خورند
خورشید گرمای خود را استفاده نمیکند
ماه ، در ماه عسل شرکت نمیکند
گل ، عطرش را برای خود گسترش نمیدهد
نتیجه :
زندگی برای دیگران ، قانون طبیعت است . . .

متن های فلسفی و آموزنده 2015

زنها هرگز نمیگویند تو را دوست دارم
ولی وقتی از تو پرسیدند مرا دوست داری
بدان که درون آنها جای گرفته ای . . .

متن های فلسفی و آموزنده 2015

سکه ها همیشه صدا دارند
اما اسکناس ها بی صدا
پس هنگامی که ارزش و مقام شما بالا میرود
بیشتر آرام و بی صدا باشید . . .

متن های فلسفی و آموزنده 2015

سطر ها بسیار موثر هستند
چون به شما میفهمانند که :
۱- نظم و ترتیب همیشه در اولویت است
۲ – سکوت معنی دار بهتر از کلمات بی معنی است . . .

متن های فلسفی و آموزنده 2015

هرگاه میخواهی بدانی که چقدر محبوب و غنی هستی
هرگز تعداد دوستان و اطرافیانت به حساب نمی آیند
فقط یک قطره اشک کافیست
تا ببینی چه تعداد دست برای پاک کردن اشک های تو می آید . . .

متن های فلسفی و آموزنده 2015

در مسابقه بین شیر و گوزن ، بسیاری از گوزن ها برنده میشوند
چون شیر برای غذا میدود و گوزن برای زندگی
پس
” هدف مهم تر از نیاز است “

متن های فلسفی و آموزنده 2015

جمله “به تو افتخار می کنم”
همان قدر به مردان انرژیمی دهد که جمله “دوستت دارم” به زنان . . .

متن های فلسفی و آموزنده 2015

این روزها همه ترس از دست دادن آبروی خود دارند
اما به سادگی آبروی دیگران را می برند . . .

متن های فلسفی و آموزنده 2015

وقتی در وضعیت خوبی هستید ، یک اشتباه را یک جک در نظر میگیرید
اما زمانی که در وضعیت بدی قرار دارید ، حتی از یک جوک ناراحت میشوید و اشتباه میپندارید .

متن های فلسفی و آموزنده 2015

مواظب کلماتی که در صحبت استفاده میکنید باشید
آنها شاید شما را ببخشند ، اما هرگز فراموش نمیکنند . . .

متن های فلسفی و آموزنده 2015

“مدارا”
بالاترین درجه قدرت
و
“میل به انتقام”
اولین نشانه ضعف است . . .

متن های فلسفی و آموزنده 2015

طوطی صحبت میکند ، اما اسیر قفس است
اما عقاب سکوت میکند و دارای اراده پرواز. . .

متن های فلسفی و آموزنده 2015

ما در زندگی آسایش را با کسانی داریم که با موافق هستند
اما
زمانی رشد میکنیم با کسانی که با ما اختلاف نظر دارند . . .

متن های فلسفی و آموزنده 2015

اگر شما یک سیب بد طعم را خورده باشید
میتوانید طعم یک سیب خوب را درک کنید
پس ، از تلخی های زندگی درس بگیرید تا بتوانید آن را درک کنید

متن های فلسفی و آموزنده 2015

چیز هایی که از دست داده ای را به حساب نیاور
چون گذشته هرگز برنمیگردد
اما گاهی اوقات ، آینده میتواند چیزهایی که از دست داده ای را برگرداند
به آن فکر کن . . .

متن های فلسفی و آموزنده 2015

آدم وقتی فقیر میشه خوبیهاشم حقیر میشه
اما کسی که زور داره یا زر داره ، حقارت هاش هنر میشه
(دکتر علی شریعتی)

متن های فلسفی و آموزنده 2015

اگر رنجی نمی بردیم
هرگز مهربان بودن را نمی آموختیم . . .

متن های فلسفی و آموزنده 2015

 

سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است
نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد . . .

متن های فلسفی و آموزنده 2015

لبخند حتی زمانیکه بر لب مرده مینشیند باز هم زیباست . . .

متن های فلسفی و آموزنده 2015

پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن
ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر . . .

متن های فلسفی و آموزنده 2015

اینکه ما گمان می‌کنیم بعضی چیزها محال است
بیشتر برای آن است که برای خود عذری آورده باشیم . . .

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه