شعر زیبای باران می بارد برای بچه ها. برای کودکان عزیز یک شعر عالی اماده کرده ایم که برای حفظ کردن و خواندن در جمع است. این شعر را با هم بخوانیم. بارون می باره جرجر. بارون می باره جرجر. بیا با هم کلاغ پر. بازی کنیم تو خونه. هی نگیریم بهونه. بارون می باره شرشر. بچه ی چاق پرخور. پاشو دیگه ورزش بکن. یه کمی نرمش بکن. پرخور و بیعار نباش. تنبل و بیکار نباش. صداش میاد هوهو. مثل صدای کوکو. صدای چیه؟. صدای باد. چی چی میخونه ؟. ترانه ی شاد.

شعر زیبای باران می بارد برای بچه ها

شعر زیبای باران می بارد برای بچه ها

برای کودکان عزیز یک شعر عالی اماده کرده ایم که برای حفظ کردن و خواندن در جمع است. این شعر را با هم بخوانیم.

بارون می باره جرجر

بارون می باره جرجر
بیا با هم کلاغ پر

بازی کنیم تو خونه
هی نگیریم بهونه

بارون می باره شرشر
بچه ی چاق پرخور

پاشو دیگه ورزش بکن
یه کمی نرمش بکن

پرخور و بیعار نباش
تنبل و بیکار نباش

صداش میاد هوهو
مثل صدای کوکو

صدای چیه؟
صدای باد

چی چی میخونه ؟
ترانه ی شاد

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه