شعرهای زیبا برای عید نوروز و بهار. رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید. وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید. صفیــر مرغ برآمــــد، بط شـــــراب کجاست. فغان فتـــاد بـــه بلبل، نقاب گــل که کشید. ز میــوه‌هــــای بهشتی چــــه ذوق دریابــــــد. هـر آن که سیب زنخــدان شاهــدی نگـــزید. مکن ز غصــه شکــایت که در طریق طلب. به راحتی نرسید آن که زحمتی نکشید. ز روی ساقی مهوش گلی بچین امروز. که گرد عارض بستان خط بنفشه دمید. چنان کرشمـــه‌ی ساقی دلم زدست ببرد. که با کسی دگرم نیست برگ گفت و شنید. من این مر ...

شعرهای زیبا برای عید نوروز و بهار

شعرهای زیبا برای عید نوروز و بهار

رسيد مژده که آمد بهار و سبزه دميد
وظيفه گر برسد مصرفش گل است و نبيد

صفيــر مرغ برآمــــد، بط شـــــراب کجاست
فغان فتـــاد بـــه بلبل، نقاب گــل که کشيد

ز ميــوه‌هــــاي بهشتي چــــه ذوق دريابــــــد
هـر آن که سيب زنخــدان شاهــدي نگـــزيد

مکن ز غصــه شکــايت که در طريق طلب
به راحتي نرسيد آن که زحمتي نکشيد

ز روي ساقي مهوش گلي بچين امروز
که گرد عارض بستان خط بنفشه دميد

چنان کرشمـــه‌ي ساقي دلم زدست ببرد
که با کسي دگرم نيست برگ گفت و شنيد

من اين مرقع رنگين چــو گل بخواهم سوخت
کــه پير باده‌فـــــروشش به جرعه اي نخريد

بهــــار مي‌گــــذرد دادگستـــــــرا دريــــــاب
که رفت موسم و حافظ هنوز مي نچشيد

حافظ

شعرهای زیبا برای عید نوروز و بهار

شعرهای زیبا درباره عید نوروز

مبارکتر شب و خرمترین روز
به استقبالم آمد بخت پیروز

دهلزن گو دو نوبت زن بشارت
که دوشم قدر بود امروز نوروز

مهست این یا ملک یا آدمیزاد
پری یا آفتاب عالم افروز

ندانستی که ضدان در کمینند
نکو کردی علی رغم بدآموز

مرا با دوست ای دشمن وصالست
تو را گر دل نخواهد دیده بردوز

شبان دانم که از درد جدایی
نیاسودم ز فریاد جهان سوز

گر آن شب‌های باوحشت نمی‌بود
نمی‌دانست سعدی قدر این روز

سعدی

شعرهای زیبا برای عید نوروز و بهار

شعر تبریک عید نوروز

سپيـــــده‌دم، نسيمي روح پــــــــــرور
وزيــــــد و کـــــــــرد گيتي را معنبـــــــر

تـــو پنــــــداري زفـــــروردين و خــرداد
بـــــــه باغ و راغ، بُــــــد پيغـــــــام‌آور

به رخسار و به تن، مشاطه کــــردار
عـروســـان چمـــن را بست زيــور

گرفت از پاي، بندِ سرو و شمشاد
سترد از چهره، گرد بيد و عرعر

ز گــــوهر ريزي ابر بهـــــــــار
بسيط خـــــاک شـــد پر لؤلؤ تــــر

مبـــــــارکبـاد گـــــويان، درفکندنـد
درختـــان را بــــه تارک، سبـــــــز چــــادر

نمــــــاند انـــدر چمن يک شــاخ کـــــان را
نپـــــــوشاندنـــد رنگين حُلــــــــه در بـــــر

زبس بشکفت گــــوناگـــــون شکوفــــــه
هــــوا گرديـــــد مشکيــــــن و معطـــــــر

بسي شـــــد، بر فــــراز شاخســـــاران
زمــــــرّد، همســـــــر ياقوتِ احمـــــــر

به تن پوشيد، گــل استبرق ســـــــرخ
بــــه بر بنهـــاد نـــــــرگس، افســـر زر

بهـــــاري‌لعبتان، آراستـــــــــه چهـــر
بــــــه کـــردار پريــــــــرويان کشمــــر

چمن، با سوسن و ريحــــان منقش
زمين، چون صحف انگليون مصـــور

در اوج آسمان، خـورشيد رخشان
گهي پيــــدا و ديگــر گه مضمّــــر

فلک، از پست‌راييهــــا مبــــرا
جهـــــان زآلوده ‌کاريها مطهر

پروين اعتصامي

مطالب مرتبط :

اشعار و متن های زیبای تبریک عید نوروز

شعر حاجی فیروزه و سالی یه روزه

شعرهای جالب کودکانه برای عید نوروز

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه