رودخانه خونی در اسپانیا (عکس)

تینتو در زبان اسپانیایی یعنی قرمز و دلیل قرمز بودن آب این رودخانه وجود مس و اهن زیاد در خاک اطراف رودخانه است.این منطقه یکی از اسیدی ترین مناطق جهان است   و معادنی به قدمت 3 هزار سال در این منطقه دیده می شود.

رودخانه خونی در اسپانیا (عکس)
 
رودخانه خونی در اسپانیا (عکس)
 
رودخانه خونی در اسپانیا (عکس)
 
رودخانه خونی در اسپانیا (عکس)
 
رودخانه خونی در اسپانیا (عکس)
 
رودخانه خونی در اسپانیا (عکس)
 

 
 
 
 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه