دلنوشته های تاثیر گذار همراه با عکس زیبا. زندگــــــــــــی ِ من …. قصهء رقـــــاصـــه ایست …. که شباهنگام …. در غلظت ِ مه آلود ِ بندری …. پا برهنـــــــــه …. فلامینـــــکو می رقصد…. که از همه گلهای رُز تنها بخاطر اینکه. خار یکی از آنها در دستمان فرو رفته است متنفر باشیم. که همه رویاهای خود را تنها بخاطر اینکه. یکی از آنها به حقیقت نپیوسته است رها کنیم. این دیوانگیست …. که امید خود را به همه چیز از دست بدهیم بخاطر اینکه. در زندگی با شکست مواجه شده ایم. که از تلاش و کوشش دست بکشیم بخاطر اینک ...

دلنوشته های تاثیر گذار همراه با عکس زیبا

دلنوشته های تاثیر گذار همراه با عکس زیبا

زندگــــــــــــی ِ من …
قصهء رقـــــاصـــه ایست …
که شباهنگام …
در غلظت ِ مه آلود ِ بندری …
پا برهنـــــــــه ….
فلامینـــــکو می رقصد…

دلنوشته های تاثیر گذار همراه با عکس زیبا

که از همه گلهای رُز تنها بخاطر اینکه
خار یکی از آنها در دستمان فرو رفته است متنفر باشیم

دلنوشته های تاثیر گذار همراه با عکس زیبا

که همه رویاهای خود را تنها بخاطر اینکه
یکی از آنها به حقیقت نپیوسته است رها کنیم

دلنوشته های تاثیر گذار همراه با عکس زیبا

این دیوانگیست …

که امید خود را به همه چیز از دست بدهیم بخاطر اینکه
در زندگی با شکست مواجه شده ایم

دلنوشته های تاثیر گذار همراه با عکس زیبا

که از تلاش و کوشش دست بکشیم بخاطر اینکه
یکی از کارهایمان بی نتیجه مانده است

دلنوشته های تاثیر گذار همراه با عکس زیبا

این دیوانگیست …

که همه دستهایی را که برای دوستی بسوی ما دراز می شوند بخاطر اینکه
یکی از دوستانمان رابطه مان را زیر پا گذاشته است رد کنیم

دلنوشته های تاثیر گذار همراه با عکس زیبا

که هیچ عشقی را باور نکنیم بخاطر اینکه
در یکی از آنها به ما خیانت شده است

دلنوشته های تاثیر گذار همراه با عکس زیبا

این دیوانگیست …

که همه شانس ها را لگدمال کنیم بخاطر اینکه
در یکی از تلاشهایمان ناکام مانده ایم

دلنوشته های تاثیر گذار همراه با عکس زیبا

به امید اینکه در مسیر خود هرگز دچار این دیوانگی ها نشویم
و به یاد داشته باشیم که همیشه

شانس های دیگری هم هستند
دوستی های دیگری هم هستند
عشق های دیگری هم هستند
نیروهای دیگری هم هستند
و افق های بهتری هم هستند

تنها باید قوی و پُر استقامت باشیم
و همه روزه در انتظار روزی بهتر و شادتر از روزهای پیش باشیم …

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه