خنده دار ترین جوک های خفن

خنده دار ترین جوک های خفن

خنده دار ترین جوک های خفن,جوک های خفن

خنده دار ترین جوک های خفن

سر جلسه امتحان از بغل دستیم میپرسم جواب سوال 7 چی میشه؟
برگشته میگه عجب خنگی هستی تو صفحه 328 جوابش اومده بود دیگه :||||||||
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ناموسا مراقبا جلومو گرفتن نکشمش
شماره صفحه سوالارو هم حفظ کرده
بود!

خنده دار ترین جوک های خفن,جوک های خفن

امروز بعد از مدتها هوس کردم اتاقمو تمیز کنم
.
.
.
.
.
.
.
ولی دیدم هوسه…
منم آدم هوس بازی نیستم به شیطون لعنت فرستادم و دوباره نشستم پای فیس بوک

خنده دار ترین جوک های خفن,جوک های خفن

رفتم دنبالِ خواهرم از دانشگاه بیارمش
برگشتنه گشت بهمون گیر داده ، میگه خانوم کى باشن؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
منم با حالت عصبانى میگم خواهرمه! مشکلى هست؟
بعد یهو خواهرم میگه :
جناب سروان دروغ میگه !!!
دوست دخترشم ؟؟؟؟
میگم دروغ میگه به خدا جناب سروان ؟
یارو هم مدارک ماشینُ گرفت گفت بیا کلانترى معلوم میشه!!
به خواهرم میگم مرض دارى مگه!!!!
میگه بریم کلانترى بعد بابا اینا بیان دنبالمون مامورِ ضایع بشه یه ذره بخندیم؟؟؟ |:

خنده دار ترین جوک های خفن,جوک های خفن

ﻗﺎﺿﻲ ﺑﻪ حیف نون :
ﭼﺮﺍ 8 ﻧﻔﺮ ﺭﻭ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺯﻳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻲ
ﻛﺸﺘﻲ ؟
حیف نون : ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺍﻗﺎﻱ ﻗﺎﺿﻲ ﺗﻮ ﺳﺮﺍﺯﻳﺮﻱ
ﺑﺎ 150 ﺗﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻣﻴﺮﻓﺘﻢ ﻳﻬﻮ ﺩﻳﺪﻡ
ﺭﻭﺑﺮﻭﻡ ﺑﻦ ﺑﺴﺘﻪ ، ﺳﻤﺖ ﭼﭗ 1 ﻧﻔﺮ
ﻭﺍﻳﺴﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ ، ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ 7 ﻧﻔﺮ ،
ﮔﻔﺘﻢ ﺟﻬﻨﻢ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺭﻭ ﺑﮕﻴﺮﻡ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ
ﺑﺎﺯ ﻳﻪ ﻧﻔﺮﻭ ﺯﻳﺮ ﺑﮕﻴﺮﻡ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ 7 ﻧﻔﺮﻩ ،
ﺍﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﺷﻴﻨﻮ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺳﻤﺖ ﺍﻭﻥ ﻳﻪ ﻧﻔﺮ ،
ﺍﻭﻧﻢ ﻓﺮﺍﺭ ﻛﺮﺩ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ 7 ﻧﻔﺮ، ﻣﻨﻢ
ﺩﻧﺒﺎﻟﺶ :)))

خنده دار ترین جوک های خفن,جوک های خفن

یکی از فانتزیام اینه که برم پشت سر یه دختر خوشتیپ دقیقا نزدیک گوشش بعد بگم چطوری عزیزم؟ چرا یادی نمیکنی عشقم ؟
بعد که با کلی غرور برگرده نگاه کنه ببینه دارم با گوشی صحبت میکنم !!
:|

خنده دار ترین جوک های خفن,جوک های خفن

یه ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻫﺴﺖ ﻣﯿﮕﻪ ﺳﻨﮓ ﻣﻔﺖ ﮔﻨﺠﺸﮏ ﻣﻔﺖ
آﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﯿﺪ گنجشک ﻫﺎ ﻫﻢ ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺏ المثل رو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ؟
ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ پارک نشستیم ﻣﯿﮕﻦ

عن ﻣﻔﺖ
آدم مفت

خنده دار ترین جوک های خفن,جوک های خفن

یکی از فامیلامون رفته با ماشین ته دره رفتیم بیمارستان ملاقاتیش دیدم یکی بغل تختش خوابیده سر تا پاش تو گچه… هی به هوش میاد به فامیل ما فحش میده تا دوباره از هوش میره,,, بعدش از فامیلمون پرسیدم این چشه ؟ چرا داره فحش میده,,, گفت ولا ما شب تو جاده میرفتیم این هم موتورش چراغ نداشته …پشت سر ما میومده ما که رفتیم ته دره ، اینم فکر میکنه ما داریم تو مسیر می ریم ..اومده دنبال ما ته دره!!!

خنده دار ترین جوک های خفن,جوک های خفن

کدوم سوال تو خونتون بیشتر شنیده میشه؟

1) این تلویزیونِ بی صاحاب واسه کی روشنه ؟!

2) چی از جونِ این یخچال بدبخت میخوای ؟!

3) کی لامپ دستشویی رو روشن گذاشته ؟

4) کی دمپایی دستشویی رو خیس کرده ؟

5) اینموقع شب با کی حرف میزنی ؟

6) چشمات در نیومد پای این کامپیوترِ کوفتی ؟!

7) کی غذای منو خورده ؟

8) کی جورابای منو ورداشته؟

9) تا این موقع شب کدوم گوری بودی؟

10) تو اونجا چه غلطی میکردی؟

11) چه مرگته تو؟

خنده دار ترین جوک های خفن,جوک های خفن

تو اتوبوس عطسه کردم
واکنش حضار: زهر مار ، حالا همه مریض میشن . آقا شما میتونستی با آژانس بری محل کارت .خلاصه هرکسی چیزی بارم کرد.

ده دقیقه بعد یه دختره عطسه کرد
واکنش حضار :یاااا صاحب صبر
عافیت باشه
ایشالا خیره
بخاری هارو روشن کنین
آقا اون پنجره رو ببند یخ کردن همه !!!

خنده دار ترین جوک های خفن,جوک های خفن

طرف عاشق یه دختره میشه که تو آزمایشگاه کار میکرده
هر روز میرفته نمونه ادرار میداده روش مینوشته
.
.
.
.
.
.
تقدیم به عشقم

خنده دار ترین جوک های خفن,جوک های خفن

دارم با دختره چت می کنم…

ازش می پرسم چشات چه رنگیه؟

جواب میده: cc

میگم خب این یعنی چی؟!!!

میگه: همون 2c دیگه احمق جان…طوسی!!!

.
.
.
.
.
.
.
.
.

مملکت که نیس !! مهد نبوغ و تفکراته

خنده دار ترین جوک های خفن,جوک های خفن

تف به این شانس….
تو اخبار میگفت یارو داشته تو کوه قدم میزده یه زمرد پیدا کرده به ارزش چند میلیون دلار!
اونوقت من دیروز داشتم تو خیابون راه میرفتم یه ۲۵ تومنی دیدم اومدم بردارمش خشتکم پاره شد!!!

خنده دار ترین جوک های خفن,جوک های خفن

هواپیما در حال سقوط بوده، خسیسه سریع زنگ میزنه به پسرش میگه: احمِد جَلدى بِپِر آژانس مسافرتی، بلیطى برگشتا باطلش کن ، ما داریم سقوط میکونیم!!!:))

خنده دار ترین جوک های خفن,جوک های خفن

یه شخصیتایی تو فیسبوک مدافع حقوق بانوان شدن که تو عمرشون حتی یه بارهم نرفتن نونوایی واسه ننه ی بدبختشون نون بخرن :))

خنده دار ترین جوک های خفن,جوک های خفن

دختره اسم آیدیـــش رو گذاشــته :جوجو !
2 ساعت باش فک زدم آخـــر سر ازش پرســـیدم چند سالته گلم م م م ؟
میگــه: 38
خو لامصب چرا اسم خودتو گذاشتى جوجو؟
تو دیگه یه شتر مرغ بالغى ߘ܀

خنده دار ترین جوک های خفن,جوک های خفن

بابام داشت حرف میزد
.
میگفت:به نظر من خدا هیچ ادمی رو بی دلیل خلق نکرده
.
همون لحظه از جلوش رد شدم

یه کم مکث کرد

بعد گفت:البته مطمئن نیستم

مرسی بابا :|

خنده دار ترین جوک های خفن,جوک های خفن

سرکوفت های پدران آینده به فرزنداشون ،
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.

من همسن تو بودم شش هفتا گروه وایبر رو با هم می چرخوندم …
تو چی …!

خنده دار ترین جوک های خفن,جوک های خفن

قدیما اگه باباها از دسته بچه شون ناراحت میشدن میگفتن کاری نکن از ارث محرومت کنم ها!!!!
.
.
.
دیشب با بابام دعوام شده،میگه کاری نکن که پسوورد اینترنت خونه رو عوض کنم!!!!!
.
.سریعا خم شدم شصت پاشو ماچ کردم،صحبته اینترنته میفهمی اینترنت

همچنین ببینید

  • جوک
  • اس ام اس
  • اس ام اس خنده دار
  • اس ام اس عاشقانه
  • جوک‌های مدرسه‌ای
  • جوک‌های جدید و خنده دار
  • جوک خنده دار و خفن
  • جدیدترین جوک‌های خفن

منبع : jokestan

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه