جوک‌های خفن 2015

جوک‌های خفن 2015

جوک‌های خفن 2015,جوک خفن

جوک‌های خفن 2015

من موندم چطور یکسال پهباد فوق پیشرفته آمریکا افتاد دستمون و از روش ساختیم
.
.
.
.

ولی 100 ساله نتونستیم یه بنز که چند صد هزارتاش دستمونه بسازیم و هنوز داریم پراید
می سازیم!!!!!!!!!!!!!!!

جوک

ﺣﻘﯿﻘﺎﺕ ﻧﺸﻮﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﮐﻪ ۹۹ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺧﺘﺮﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮﺷﻮﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ
۱ﺑﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﺭﻭ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻥ :
.
.
.
( ﺑﺎﺷﻪ ﻣﺜﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﺕ ﺷﻠﻮﻏﻪ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﻧﻤﯿﺸﻢ .. ﺑﺎﯼ !! )
ﻭ ۱۰۰ﺩﺭﺻﺪ ﭘﺴﺮﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺩﻫﻨﺸﻮﻥ ﺳﺮﻭﯾﺲ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻦ ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ بودن

جوک

طرف دوستش میمیره بهش میگن علت مرگش چی بود؟؟؟!
میگه:
والا این علت زندگیشم معلوم نبود چه برسه به مرگش!!

جوک

هیچ دقت کردین میوه های بهار و. تابستون همه لختن یا لباس نازک تنشونه مثل توت فرنگی البالو گیلاس

اما میوه های زمستون کاپشن و اورکت پوشیدن لا مصب. کیوی لباس پشمی پوشیده انار که دیگه پالتوچرم تنشه

جوک

وقتی که داری در مورد آیندت فکر می کنی یه کم هم به این فکر کن که یه نفر بیرون دستشویی منتظرته!!!!!

جوک

ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪ ﺍﺯ ﺑﺪﻧﻤﻮﻥ ﻣﻌﺬﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﻣﺜﻼ :
.
.
.
.
.
. ﻧﻮﻥ ﺧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺧﻮﺭﺩﯾﻢ ﺑﮕﯿﻢ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻫﻮﺱ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ
ﺧﻮﺍﻫﺸﺎ ﭼﺎﻕ ﻧﺸﻮ !
ﺍﻭﻧﻢ ﺑﮕﻪ ﻧﻪ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻓﺎ ﭼﯿﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺎﺩ ﺩﯾﮕﻪ
جوک

دختر ۱۲ ساله پست گذاشته: خیلی وقته تنهام
پسره کامنت گذاشته:
ننت رفته سر کوچه ماست بگیره بشین الان میاد !!!

جوک

ﻣﻠﺖ ﺩﺍﺭﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﻭﺍﺳﻪ ﻋﯿﺪ
ﺑﺮﻥ ﺁﻧﺘﺎﻟﯿﺎ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﺑﺎﺑﺎﯼ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ
ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯿﮕﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﻋﯿﺪ ﺷﻠﻨﮓ
ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﺭﻭ ﻋﻮﺽ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺩﯾﮕﻪ ﺧﯿﺲ
ﻧﺸﯿﺪ :|

جوک

ﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﮔﺮﻣﺖ ﺑﺰﻧﻪ!
.
.
.
.
.
.
.
..
ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﻻﻥ ﺭﻭﯼ ﺷﻦ ﻫﺎﯼ ﺳﻮﺍﺣﻞ هاوایی ﺩﺍﺭﻩ
ﺍﻓﺘﺎﺏ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ !!
ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﺳﻮﺀﺗﻔﺎﻫﻢ ﺷﺪﻩ ﯾﺎ ﻣﻦ
ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ نیتم ﭘﺎﮐﻪ!!!

جوک

سینمای ایران اینقدر کمبود بازیگر داره که از وقتی حمیده خیرآبادی فوت کرده، همه نقش های پیرزن رو میدن به اکبر عبدی

جوک

ﺑﻪ ﻳﻪ ﮊﺍﭘﻨﯽ ﻭ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﻭ حیف نون
ﻧﻔﺮﻱ 50 ﺗﺎ ﻣﻮﺯ ﻭ ﻳﮏ ﻣﻴﻤﻮﻥ ﺩﺍﺩﻥ
ﮔﻔﺘﻦ :
ﺑﺎ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻳﻦ 50 ﺗﺎ ﻣﻮﺯ ﺑﻪ ﻣﻴﻤﻮﻧﺘﻮﻥ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻬﺶ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﻳﺎﺩ ﺑﺪﻳﺪ.
ﺍﻭﻣﺪﻥ ﺩﻳﺪﻥ ﮊﺍﭘﻨﯿﻪ 50 ﺗﺎﻣﻮﺯﻭ ﺩﺍﺩﻩ
ﻣﻴﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻫﻴﭽﻲ ﻳﺎﺩ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
ﺁﻟﻤﺎﻧﯿﻪ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮﺭ
ﺑﻌﺪ ﺭﻓﺘﻦ ﺳﺮﺍﻏﻪ حیف نون ﺩﻳﺪﻥ 49
ﺗﺎ ﻣﻮﺯﻭ ﺧﻮﺩﺵ ﺧﻮﺭﺩﻩ
ﻭ ﻣﻴﻤﻮﻧﻪ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﻣﯿﮕﻪ :
جون بچت اون یکی رو بده من

جوک

بچه بودم قرار بود عموم اینا بیان خونمون نذری داشتیم بابام گفت عموت که اومد میری جلوش اگه شیرینی اورده بود میگی عمو خودت شیرینی هستی چرا شیرینی اوردی

اگه گل اورد میگی عمو خودت گلی چرا گل اوردی .منم گفتم باشه .خلاصه عمو اومد و دیدم واسه نذری یه گوسفند اورده.
من بچه بودم میفهمی؟؟؟بچه

جوک

ﺍﺻﻮﻻ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻬﻤﻮﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﺤﮑﻢ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﺯﯼ
ﻫﺎﯼ ﺍﻟﻤﭙﯿﮏ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﻩ …
ﮐﻞ ﺯﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ ﺩﭼﺎﺭ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎﯼ
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮﯼ ﻣﯿﺸﻪ

جوک

فیلم های ایــرانی :
بابایی دوستت دارم

هِـندی :
تو پدر منو کشتی… !!

سریال های GEM :
پدر من کیه؟! (O_O)

جوک

همیشه بچگیام دوس داشتم وقتی گریه میکردم بغلم کنن بگن:هیش مامی ایز هیر، مامی لاوز یو..!!
اما متاسفانه اکثر مواقع میگفتن : خفه خون بگیر تا ندادم نون خشکی ببرتت :|

جوک

ﺗﻮ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﺑﻮﺩﻡ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺑﺎ ﻳﻪ ﮐﻴﺴﻪ ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﯽ ﺍﻭﻣﺪ ﻳﻪ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ ﺭﻭ ﺭﻳﺨﺖ
ﺭﻭﯼ ﻣﻴﺰ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﮔﻔﺖ : ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺑﺎﻳﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺩﺍﺩﯼ خراب ﺑﻮﺩ !
ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﮔﻔﺖ : ﻳﻌﻨﯽ ﭼﯽ ؟ !
ﮔﻔﺖ : ﺭﻓﺘﻢ ﺑﺎﻻﯼ ﭘﺸﺖ ﺑﻮﻡ ﮔﺬﺍﺷﺘﻤﺶ ﺭﻭ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮﻭﺍﺯ ، ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﮐﺎﺭ ﻧﮑﺮﺩ ، ﺍﻳﻨﻮ
ﻋﻮﺽ ﮐﻦ !!!
ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺧﺘﻤﺸﻪ … ﻣﻨﻢ ﺩﻭ ﺭﻭﺯﻩ ﺍﺯ ﮐﻤﺎ ﺩﺭﺍﻭﻣﺪﻡ
ﻗﺎﺏ ﮔﻮﺷﯽ ﺍﻡ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﮐﺮﺩ ﺭﻓﺖ
ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﺳﺮ ﺏ ﺑﯿﺎﺑﻮﻥ ﮔﺬﺍﺷﺖ

جوک

بزرگترین شکست زندگیم زمانی بود که
توی دانشگاه سر جلسه امتحان استاد اومد بالاسرم بهش
گفتم
استاد تو رو خدا یه کمکی کنید!
.
.
.
.
.
.
استادی لبخند زد بعد دست کرد توی جیب شلوارش یه پونصد تومنی گذاشت روی برگه ام!!! :|
ینی شکستی که اون روز تو زندگیم خوردم هیتلر از متفقین نخورد :|

جوک

بعضی از
پــــــــــسرا وقتی همدیگرو میبینن…!
.
.
بَــــــــــــــــــــع اصغر
بَــــــــــــــــــــع ممد
آدم فک میکنه دوتا گوسفند دارن باهم حرف میزنن |:
وااالااااااا ^_____^

جوک

دیشب خوا ب دیدم که با ویروس “ابولا ” دارم صحبت می کنم
ازش پرسیدم : کلک چرا ایران نمیای؟
گفت :اونجا آب نیترات داره , شیر روغن پالم داره , هوا آلودس , فضاش پارازیت داره , می ترسم بیام منقرض بشم !
راستش تاحالا اینجوری قانع نشده بودم

همچنین ببینید

  • جوک
  • جوک بامزه و خنده دار
  • جوک خنده دار
  • جوک باحال
  • جوک‌های مدرسه‌ای
  • جملات دِ نَ دِ جدید

منبع : jokestan

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه