تست هوش : در این تصویر چند مربع وجود دارد؟!

تست هوش : در این تصویر چند مربع وجود دارد؟!

 در تصویر بالا چند مربع وجود دارد؟

    ۱: ۱۷ مربع     ۲: ۱۸ مربع    ۳: ۱۹ مربع    ۴: ۱۲ مربع

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

پاسخ معمای مربع‌های پنهان:

با روش‌های ساده‌ای مثل رنگ‌آمیزی مربع‌ها می‌توان پاسخ را یافت.

بر همین اساس، پاسخ معما برابر با گزینه ۲ یعنی ۱۸ است.

تست هوش : در این تصویر چند مربع وجود دارد؟!

تهیه و گردآوری : گروه روانشناسی پرداد / منبع : زومیت

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه