تست هوش : تفاوت طوطی ها را بیابید!

تفاوت ها را دراین دو عکس پیدا کنید:

تست هوش : تفاوت طوطی ها را بیابید!
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
جواب تست هوش:

تست هوش : تفاوت طوطی ها را بیابید!


تهیه و گردآوری : گروه روانشناسی پرداد / منبع : بیتوته

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه