برگزاری جشنواره ستاره برف در کشور پرو. در کشور پرو مردم در دره ای تجمع می کنند تا جشنواره ستاره برف برگزار شود. این جشنواره ریشه مذهبی دارد و برای برداشت محصولات و شادی انجام می شود. هر سال ده ها هزار زائر د ردره سیناکارا در ارتفاعات کوه های آند پرو دور هم جمع می شوند تا Qoyllur Rit’i یا همان فستیوال ستاره برف را جشن بگیرند. رقصنده ها در لباس های چند لایه و نوازنده ها با طبل و فلوت این فستیوال ۳ روزه را که ترکیبی از کاتولیک، اینکا و دیگر باورهای بومی است جشن بگیرند. در این فستیوال که قرن ...

برگزاری جشنواره ستاره برف در کشور پرو

برگزاری جشنواره ستاره برف در کشور پرو

در کشور پرو مردم در دره ای تجمع می کنند تا جشنواره ستاره برف برگزار شود. این جشنواره ریشه مذهبی دارد و برای برداشت محصولات و شادی انجام می شود. هر سال ده ها هزار زائر د ردره سیناکارا در ارتفاعات کوه های آند پرو دور هم جمع می شوند تا Qoyllur Rit’i یا همان فستیوال ستاره برف را جشن بگیرند.

 

رقصنده ها در لباس های چند لایه و نوازنده ها با طبل و فلوت این فستیوال ۳ روزه را که ترکیبی از کاتولیک، اینکا و دیگر باورهای بومی است جشن بگیرند. در این فستیوال که قرن ها قدمت دارد ستارگانی را که رویت ستاره پروین را نشان می دهند و نشان دهنده فصل برداشت محصولات است را جشن می گیرند

 

و عیسی مسیح و یخ رود بومی خود را محترم می شمارند. اوکوکوس ها (مردانی که لباس هایشان نیمه انسان و نیمه خرس است) تکه های یخ از یخ رود را برداشته و با جمع تقسیم می کنند. با این باور که آب ذوب شده آن خاصیت درمانی دارد. اما اکنون این قسمت از مراسم متوقف شده است زیرا به دلیل تغییرات آب و هوایی اندازه این یخ رود رو به کاهش داشته است.

 

زن کچوا منتظر رد شدن اوکوکوس هاست تا بتواند از آنجا گذر کند.

برگزاری جشنواره ستاره برف در کشور پروپسر جوان در حال پایین آمدن از کوه Qullqip’unqu نظاره گر هزاران زائری است که آماده برگزاری فستیوال ستاره برف می باشند.
برگزاری جشنواره ستاره برف در کشور پرومردان ملبس به لباس های نیمه انسان و نیمه خرس به نام اوکوکوس ها در حال نگاه کردن به ضربه های تازیانه رهبرشان که بخشی از مراسم این فستیوال می باشد هستند.
برگزاری جشنواره ستاره برف در کشور پرویکی از نوازندگان در حال بردن طبل به خانه پس از اتمام کمپ.
برگزاری جشنواره ستاره برف در کشور پرواوکوکوس ها در حال پایین آمدن از کوه Qullqip’unqu به همراه گروهی از زنان و کودکان در آخرین روز فستیوال ۳ روزه ستاره برف.
برگزاری جشنواره ستاره برف در کشور پرویک از زائرین همراه با نواختن فلوت معروف به کوئینا به جایگاه مقدس خدای ستاره برف می رود.
برگزاری جشنواره ستاره برف در کشور پرواوکوکوس ها در حال پایین آمدن از کوه یخ Qullqip’unqu.
برگزاری جشنواره ستاره برف در کشور پروکودکان سوار بر اسب در پای کوه Qullqip’unqu.
برگزاری جشنواره ستاره برف در کشور پروزن کچوا منتظر رد شدن اوکوکوس هاست تا بتواند از آنجا گذر کند.
برگزاری جشنواره ستاره برف در کشور پرواوکوکوس ها در حال پایین آمدن از کوه Qullqip’unqu در آخرین روز فستیوال.
برگزاری جشنواره ستاره برف در کشور پرواوکوکوس ها در حال پایین آمدن از کوه Qullqip’unqu در آخرین روز فستیوال.
برگزاری جشنواره ستاره برف در کشور پرویکی از اوکوکوس ها در مقابل صلیب روی برف ها زانو زده و رهبرشان به او شلاق می زند. این مراسم قسمتی از فستیوال ستاره برف می باشد.
برگزاری جشنواره ستاره برف در کشور پرواوکوکوس ها شمع های کوچکی را روی برف ها روشن کرده اند. آن ها از شمع های بزرگی که همیشه به کار می بردند استفاده نکردند تا مانع ذوب بیشتر برف ها شوند.
برگزاری جشنواره ستاره برف در کشور پروحرکت دسته جمعی زائرین به سوی جایگاه مقدس خدای ستاره برف.
برگزاری جشنواره ستاره برف در کشور پروجمعیت زائرین در جایگاه مقدس در دره سیناکارا.
برگزاری جشنواره ستاره برف در کشور پروزائرین در حال استراحت در دامنه کوه Qullqip’unqu.
برگزاری جشنواره ستاره برف در کشور پروزائرین در انتظار حرکت دسته جمعی به سوی جایگاه مقدس خدای ستاره برف.
برگزاری جشنواره ستاره برف در کشور پرومردان اوکوکوس در حال استراحت از حرکت معنوی به بالای کوه Qullqip’unqu. آن ها برای حفظ گرما بسیار نزدیک به یکدیگر نشسته اند.

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه