اشعار کودکانه زیبا و خواندنی برای شب چله. شعرهای کودکانه درباره شب چله یا همان شب یلدا را برای کودکان بخوانید و به او یاد دهید تا حفظ کند و برای شما بخواند. شب یلدا اومده. ننه سرما اومده (2). حالا بارون می باره. برف دون دون می باره. با تگرگ های درشت. سوز وسرما می باره. شب یلدا اومده. ننه سرما اومده (2). بچه ها آی بچه ها. همگی پاشید زجا. خونه ی مادر بزرگ. پرشور و شادیه. لبوی داغ بخورید. فصل سرما اومده. شب یلدا اومده. ننه سرما اومده (2). شعر کودکانه شب یلدا. چه خوبه شب یلدا. چه خوبه شب یلدا. ش ...

اشعار کودکانه زیبا و خواندنی برای شب چله

اشعار کودکانه زیبا و خواندنی برای شب چله

شعرهای کودکانه درباره شب چله یا همان شب یلدا را برای کودکان بخوانید و به او یاد دهید تا حفظ کند و برای شما بخواند.

شب يلدا اومده
ننه سرما اومده (2)

حالا بارون مي باره
برف دون دون مي باره

با تگرگ هاي درشت
سوز وسرما مي باره

شب يلدا اومده
ننه سرما اومده (2)

بچه ها آي بچه ها
همگي پاشيد زجا

خونه ي مادر بزرگ
پرشور و شاديه

لبوي داغ بخوريد
فصل سرما اومده

شب يلدا اومده
ننه سرما اومده (2)

اشعار کودکانه زیبا و خواندنی برای شب چله

شعر کودکانه شب یلدا

چه خوبه شب یلدا

چه خوبه شب یلدا
شبی بلند و زیبا

به جای حرف دنیا
کنیم یاد خدا را

انار دونه دونه
هر کس باید بدونه

از آدما تو دنیا
فقط خوبی می مونه

اشعار کودکانه زیبا و خواندنی برای شب چله

شعر شب یلدا برای کودکان

باز شب یلدا اومد

باز شب یلدا اومد
بلندترین شب سال

منتظرش میشینیم
از سال پیش تا امسال

همون شبی که میگن
بلندتر از هر شبه

شبهای بعد یلدا
کوتاه و کوتاهتره

همه ی ما جمع میشیم
خونه ی مادر بزرگ

میشینیم زیر کرسی
هم کوچیک و هم بزرگ

روی میزش نشسته
قاچهای هندوونه

یه کاسه ی بزرگ هست
انار دونه دونه

کشمش و پسته میده
با آلو و توت خشک

نقل و نبات شیرین
به هر کی میده یه مشت

اخ که شبای یلدا
چه شور و حالی داره

هر کسی زود نخوابه
یه شب عالی داره

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه